Coaching

Det professionelle og det personlige lederskab er gensidigt afhængige og hvis tandhjulene kommer ud af trit, kan det blive vanskeligt.

Igennem et coaching forløb vil du få belyst din situation og dine dilemmaer. Dit potentiale kan blotlægges og frigøres, så afstanden mindskes mellem det sted, hvor du befinder dig lige nu og det sted, hvor du ønsker at være.

Mange chefer – både i toppen og i mellemlaget – kommer undervejs i karrieren til at opleve, at de sidder fast i for stort et arbejdspres. At de pludselig kommer i tvivl om retningen og bliver urolige for fremtiden personligt og karrieremæssigt. Eller at de hænger i bremsen uden rigtigt at være klar over hvorfor.

Årsagen kan være helt enkel, men oftest er den kompleks og kan have flere kilder: fx et stort arbejdspres og utilstrækkelighedsfølelse henover lang tid, måske flere uløselige arbejdsmæssige dilemmaer, konflikter med kolleger eller medarbejdere, udsigtsløshed eller oven i købet en krisefyldt tilstand i privatlivet.

Alt sammen kan være grobund for, at du som chef og privatperson i ét kan udvikle en kritisk stresstilstand med angst, søvnløshed og udbrændthed til følge.

Coachingmetoden består i ligeværdige samtaler, hvor du fortæller om dine dilemmaer, dine visioner og dit mål, og om disse er i tråd med dine værdier – eller ej.

Jeg vil undervejs stille dig udfordrende og afklarende spørgsmål, som skal hjælpe dig til at finde dine egne svar og vejen hen imod det liv, du ønsker dig. Derfra udvikler samtalen og din proces sig på dine betingelser og på organisk vis.

Min mangeårige erfaring med coaching af chefer på forskellige niveauer har vist mig, at du uværgeligt vil forfine dit nærvær, din kontakt med dig selv, og at dit generelle manøvreringstalent og din kapacitet til konflikthåndtering styrkes. Samtidig vil dine relations kompetencer styrkes og arbejdsglæden vokse.

Konkret vil et coaching forløb kunne medføre:

  • At du når dine mål og kan leve det liv, du ønsker
  • At du opnår større bevidsthed om dine tankemønstre og dine indre forhindringer for den ønskede vækst
  • At du får et bedre selvbillede ved at genopdage dine egne kvaliteter og ressourcer
  • At du kan sætte dig mål med afsæt i dine kompetencer og værdier arbejdsmæssigt og privat
  • At du får mere glæde ind i dit liv
  • At du blive bedre til at kommunikere klart med de mennesker, du er omgivet af