Psykoterapi

Jeg har stor terapeutisk erfaring og har uddannet mig systematisk igennem mange år. Derfor trækker jeg på forskellige tilgange og metoder afstemt efter dig og dine problemstillinger.

Det er dét problem eller det tema, du selv kommer med, og dét, der opstår i dialogen mellem os undervejs, der giver terapien sin form og retning.

Når det giver mening, inddrager jeg kroppen aktivt i terapien, ligesom mindfullness øvelser har en central plads.  Styrkelse af din bevidsthed om åndedræt, energi og krop vil indgå som en måde at fordybe din terapeutiske proces på.

Målet for de fleste er at opnå en dybere kontakt med sig selv på den ene eller anden måde, at få styrket evnen til at regulere sig selv og evnen til på een gang at kunne være kontaktfuldt og afgrænset til stede i livet. Det sker igennem de terapeutiske samtaler ved en langsom og systematisk kalibrering af dit indre kompas:

  • I dit eget liv – i dig selv som menneske
  • I din jobfunktion
  • I dit partnerskab
  • I dit forældreskab
  • I dine venskaber